Цветкова, Елисавета. Информация, библиотеки, образование. Приложение на съвременните мобилни технологии : Монография. – София : За буквите-О писменехь, 2022, 332 с. ISBN 978-619-185-547-6.

Изтегли