Академия на Министерството на вътрешните работи

 – София

Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

 – Варна

Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

 – Велико Търново

Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров"

 – Варна

Висше строително училище "Любен Каравелов"

 – София

Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"

 – София

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите

 – Пловдив

Висше училище по мениджмънт

 – Варна

Висше училище по телекомуникации и пощи

 – София

Европейско висше училище по икономика и мениджмънт

 – Пловдив

Европейски политехнически университет

 – Перник

Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг

 – София

Колеж по туризъм

 – Благоевград

Лесотехнически университет

 – София

Медицински университет

 – Плевен

Медицински университет

 – Пловдив

Медицински университет

 – София

Международно висше бизнес училище

 – Ботевград

Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"

 – София

Национален военен университет "Васил Левски"

 – Велико Търново

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 – Пловдив

Театрален колеж "Любен Гройс"

 – София

Технически университет

 – Варна

Технически университет

 – Габрово

Технически университет

 – София

Тракийски университет

 – Стара Загора

Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

 – Бургас

Университет по архитектура, строителство и геодезия

 – София

Университет по хранителни технологии

 – Пловдив

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 – Шумен